ਕੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

Se Puede Devolver Un Carro Financiado Al Dealer

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦੀ ਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? . ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਹਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ . ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ . ਜੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ .

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦੀ ਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਡੀਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਏ ਵਾਪਸੀ ਨੀਤੀ . ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਵਾਪਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਰੰਭ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ. ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ . ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਓ . ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਗੇ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ. ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਕਸਰ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਨਿੰਬੂ ਕਾਨੂੰਨ

ਦੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ . ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਉਹ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੇਈਏ . ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ . ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈਂਡਲ, ਨਿੰਬੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.

ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ

ਜੇ ਡੀਲਰ ਵਾਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਹਨ. ਇੱਕ ਏ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਵੈ -ਇੱਛਕ ਤਬਦੀਲੀ . ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ . ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗਾ . ਜੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ . ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਣਦਾਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿureਰੋ ਨੂੰ ਰਿਪੋਜ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ .

ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ . ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵੇਚਣੀ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ . ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰ ਵੇਚਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ. ਫਿਰ ਵੀ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ , ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ .

ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ . ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਲ-ਯੂ-ਲਾਈਨ® ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਪਸੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ 300 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.

ਦੂਸਰੇ ਲੰਬੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ.

ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱ shouldਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ, ਦਾਗ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ.

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਹਨ. ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

1. ਆਪਣੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਆਓ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱ extraਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ.

2. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਵਾਹਨ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਹਨ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਰਚਿਆ ਜਾਂ ਖੁਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦਾਗ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ.

3. ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ. ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡੀਲਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ vehicleੁਕਵਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਅੰਤਮ ਸਲਾਹ

  • ਰਾਜ ਦੇ ਨਿੰਬੂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਿੰਬੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.
  • ਕ੍ਰਿਸਲਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ-ਮੁਕਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰਿਸਲਰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਿਰਲੇਖ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ, ਬੀਮਾ, ਡੀਲਰ ਫੀਸ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਾਰੰਟੀ, ਵਿੱਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਇਕੁਇਟੀ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਲ ਲਈ 40 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ 4,000 ਮੀਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ. ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ $ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ.

ਹਵਾਲੇ

ਸਮਗਰੀ