ਬਾਈਬਲ

ਕੀ ਰੱਬ ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਰੱਬ ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਸਲਾਹ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਭੇਡ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ

ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰ. ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚਰਵਾਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ

ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ. ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ) ਜਾਂ

ਦਿਲਾਸੇ ਲਈ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ

ਦਿਲਾਸੇ ਲਈ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ. ਰੱਬ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਹੈ, ਦਰਦ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ (ਉਸ) ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 60 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ [ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ]

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ. ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ. ਅਧਿਆਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹਨ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਲਟਾਉਣਾ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਲਟਾਉਣਾ ਹੈ? 'ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ' ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਕਾਇਆ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਵਿਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ?

ਮੈਂ ਵਿਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਰੱਬ ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਵਿਭਚਾਰ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ. ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਨ

3 ਬਾਈਬਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਸਿਧਾਂਤ. ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਤੀ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੈ. ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ?

ਕੀ ਰੱਬ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ.

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨੌ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ. ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਇਤ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ 25 ਵਧੀਆ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ

ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਨ. ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਏ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?, ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ 30 ਆਇਤਾਂ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ. ਦਿਲ ਟੁੱਟਣਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ

ਸਰਾਪ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ 20 ਆਇਤਾਂ

ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ