ਐਪਲ ਵਾਚ

ਮੇਰੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਬੈਟਰੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੈ!

ਇਕ ਆਈਫੋਨ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਮੇਰੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ! ਇਹ ਅਸਲ ਫਿਕਸ ਹੈ.

ਇਕ ਆਈਫੋਨ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਚਾਲੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ-ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਮੇਰੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ! ਇਹ ਅਸਲ ਫਿਕਸ ਹੈ.

ਇਕ ਆਈਫੋਨ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾ ਸਕੇ!

ਐਪਲ ਵਾਚ 'ਤੇ ਅਟਕ ਐਪਲ ਲੋਗੋ? ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੈ!

ਇਕ ਐਪਲ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਐਪਲ ਲੋਗੋ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ.

ਮੇਰੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ! ਇਹ ਅਸਲ ਫਿਕਸ ਹੈ.

ਇਕ ਆਈਫੋਨ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਅਪਡੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਵਾਚ 'ਤੇ ਵਾਚਓਐਸ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਆਈਫੋਨ ਐਪਲ ਵਾਚ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੈ!

ਇਕ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਫੋਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ.

ਐਪਲ ਵਾਚ 'ਤੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ!

ਇੱਕ ਐਪਲ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲ ਵਾਚ 'ਤੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਐਪਲ ਵਾਚ ਸਟੱਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ? ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੈ!

ਇਕ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਇਕ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ.

ਐਪਲ ਵਾਚ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਫਿਕਸ!

ਇਕ ਆਈਫੋਨ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਵਾਚ ਬਲਿ Bluetoothਟੁੱਥ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸਮੱਸਿਆ-ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ.

ਮੇਰੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ! ਇਹ ਅਸਲ ਫਿਕਸ ਹੈ.

ਇਕ ਆਈਫੋਨ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ.

ਮੇਰੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਫ੍ਰੋਜ਼! ਇਹ ਅਸਲ ਫਿਕਸ ਹੈ.

ਇੱਕ ਐਪਲ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲ ਵਾਚ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ.

ਏਅਰਪੌਡਜ਼ ਐਪਲ ਵਾਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਅਸਲ ਫਿਕਸ ਹੈ!

ਇਕ ਆਈਫੋਨ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਪੌਡਜ਼ ਐਪਲ ਵਾਚ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਐਪਲ ਵਾਚ ਤੇ ਕਲਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ? ਫਿਕਸ!

ਇਕ ਆਈਫੋਨ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਵਾਚ 'ਤੇ ਰਾਈਡ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਐਪਲ ਵਾਚ ਵਾਈਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਹੈ!

ਇਕ ਆਈਫੋਨ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਬਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ!

ਐਪਲ ਵਾਚ ਅਪਡੇਟ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੈ!

ਇਕ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲ ਵਾਚ ਅਪਡੇਟ 'ਰੁਕੀ ਹੋਈ' 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ.

ਐਪਲ ਵਾਚ 'ਤੇ ਐਪਸ ਕਿਵੇਂ ਡਾ Downloadਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹਨ: ਸੰਪੂਰਨ ਗਾਈਡ!

ਇਕ ਆਈਫੋਨ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲ ਵਾਚ 'ਤੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਡਾ iPhoneਨਲੋਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਵਾਚ ਐਪ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ.