ਮੇਰਾ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੈ!My Sprint App Not Working Iphone

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਜ਼ੋਨ ਐਪ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਈ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ !ਮਾਈ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਗਲਚ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ. ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ.ਐਪ ਸਵਿੱਚਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਰੰਭ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਏਗਾ. ਆਈਫੋਨ 8 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ, ਐਪ ਸਵਿੱਚਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੋਮ ਬਟਨ' ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ. ਆਈਫੋਨ ਐਕਸ 'ਤੇ, ਐਪ ਸਵਿੱਚਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ' ਤੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ.

ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵਾਈਫਾਈ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ 8 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਈ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਪ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ. ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਐਕਸ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਪ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਐਪ ਝਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਘਟਾਓ ਬਟਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ਫਿਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਘਟਾਓ ਬਟਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਾਈ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ.ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੋ

ਜੇ ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਐਪ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਈ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਐਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਫੋਨ ਵਾਪਸ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ 8 ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ. ਫਿਰ, ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਆਈਫੋਨ ਐਕਸ ਤੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੌਲਯੂਮ ਬਟਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ ਡਿਸਪਲੇਅ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਮਾਈ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ. ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬੱਗ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਪ ਲਈ ਅਪਡੇਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਮਾਈ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਪ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਟੈਬ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ. ਬਕਾਇਆ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖੋ.

ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਪਡੇਟ ਐਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬਟਨ ਨੂੰ. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ.

ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਈਕਲਾਉਡ ਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਮਾਈ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ

ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਮਿਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਮਾਈ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਵੇਗਾ.

ਮਾਈ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ, ਐਪ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਪਸ ਜਿਗੌਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸ ਐਪ ਆਈਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਛੋਟੇ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਐਕਸ , ਫਿਰ ਟੈਪ ਕਰੋ ਮਿਟਾਓ ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਚਿਤਾਵਨੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਪ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਪ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਬਟਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ.

ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੀਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਬਟਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਸੰਪਰਕ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 1-888-211-4727 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੈਬ ਪੇਜ .

ਫਾਈਨਿਸ਼ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਸਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ

ਮਾਈ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਾਈ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ.

ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਪਾਸਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ

ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ,
ਡੇਵਿਡ ਐੱਲ.