ਮੇਰਾ ਆਈਪੈਡ ਅਸਮਰਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 'ਆਈਟਿesਨਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ'! ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ.

My Ipad Is Disabled Says Connect Itunes

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅਯੋਗ ਆਈਪੈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਟਿ .ਨਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ. ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਪੈਡ ਕਿਉਂ ਅਸਮਰਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ !

ਮੇਰਾ ਆਈਪੈਡ ਅਯੋਗ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਪੈਡ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਕੋਡ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ lyੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਆਈਪੈਡ ਪਾਸਕੋਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ:ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
  • 1-5 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ!
  • 6 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਪੈਡ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ.
  • 7 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਪੈਡ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ.
  • 8 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਪੈਡ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ.
  • 9 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਪੈਡ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ.
  • 10 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਪੈਡ ਕਹੇਗਾ, “ਆਈਪੈਡ ਅਸਮਰਥਿਤ ਹੈ. ਆਈਟਿesਨਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ”.ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਹੀ ਗਲਤ ਪਾਸਕੋਡ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਕੋਡ 111111 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 111112 ਪੱਚੀ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.ਮੇਰਾ ਆਈਪੈਡ ਕਿਵੇਂ ਅਯੋਗ ਹੋਇਆ?

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, “ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ! ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਕੋਡ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ! ” ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚ ਹੈ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਆਈਪੈਡ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਟੈਪਿੰਗ ਬਟਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸੀਬ ਦੋਸਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸਕੋਡ ਨੂੰ ਦਸ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਕੀ ਮੈਂ ਅਪਾਹਜ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਆਈਟਿesਨਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ.ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਪਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਯੋਗ ਆਈਪੈਡ ਨਾਲ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ. ਹੇਠਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ.

ਕੀ ਮੇਰੇ ਆਈਪੈਡ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੈ?

ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਆਪਣੇ ਅਯੋਗ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ

ਅਯੋਗ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ - ਆਈਟਿunਨਜ ਜਾਂ ਆਈਕਲਾਉਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ. ਅਸੀਂ ਆਈਟਿ usingਨਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਪੈਡ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਆਈਟਿesਨਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ

ਆਈਟਿesਨਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ itੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਐਫਯੂ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਆਈਪੈਡ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਪੈਡ 'ਤੇ ਕੋਡ ਦੀ ਹਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਲੋਡ ਕਰੇਗੀ. ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਡੀਐਫਯੂ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ !

ਆਈਕਲਾਉਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ

ਤੁਸੀਂ ਆਈਕਲਾਉਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਪਾਹਜ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਆਈਕਲਾਉਡ ਵਿਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਭੋ ਮੇਰਾ ਆਈਪੈਡ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਆਈਕਲਾਉਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਓ ਆਈਕਲਾਉਡ.ਕਾੱਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ.

ਫਿਰ, ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਆਈਫੋਨ ਲੱਭੋ . ਅੱਗੇ, ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਈਪੈਡ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਆਈਪੈਡ ਮਿਟਾਓ .

ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਪੈਡ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੀਏ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਈਪੈਡ ਬੈਕਅਪ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਪੈਡ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ ਮੀਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ DFU ਰੀਸਟੋਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਉਹੀ ਮੀਨੂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ tookਿਆ ਸੀ.

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਫੀਲੇ ਗਰਮ ਪੈਚ

ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮੀਨੂੰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ. ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਬੈਕਅਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ.

ਇੱਕ ਆਈਕਲਾਉਡ ਬੈਕਅਪ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕਲਾਉਡ ਬੈਕਅਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਪ ਕਰੋ ਆਈਕਲਾਉਡ ਬੈਕਅਪ ਤੋਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰੋ . ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਕਲਾਉਡ ਬੈਕਅਪ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਆਈਟਿ .ਨਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇੱਕ ਆਈਟਿ .ਨਜ਼ ਬੈਕਅਪ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਟਿ .ਨਜ਼ ਬੈਕਅਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਪ ਕਰੋ ITunes ਬੈਕਅਪ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੁੜ . ਬਚਾਏ ਗਏ iTunes ਬੈਕਅਪ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਆਈਟਿ .ਨਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਪੈਡ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਆਈਟਿesਨਜ਼ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਟਿ .ਨਜ ਜਾਂ ਆਈਕਲਾਉਡ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟਿesਨਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਟਿ .ਨਜ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਨਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ!

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਯੋਗ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਪੈਡ ਅਸਮਰਥਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਈਪੈਡ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ.

ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ,
ਡੇਵਿਡ ਐੱਲ.