ਫਲੋਰੀਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਡ੍ਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸLicencia De Conducir Para Turistas En Florida

ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸੈਲਾਨੀ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ) ਬੀ 1 / ਬੀ 2 ਏ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣੋ .

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯੂਐਸ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ , ਪਰ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੱਸ ਏ ਜਾਇਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ .

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ.ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 10 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ . ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ , ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਡ੍ਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ. ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,

ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. .

ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਹਾਈਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕਲਾਸ ਏ, ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ, ਅਤੇ ਈ.

 • ਕਲਾਸਾਂ ਏ, ਬੀ, ਅਤੇ ਸੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ.
 • ਕਲਾਸਾਂ ਡੀ ਅਤੇ ਈ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹਨ.

ਨੋਟ: ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੈਨੁਅਲ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਫਤਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਲੋਰੀਡਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 30 ਦਿਨ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੋਰਿਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ:

 • ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ
 • ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ
 • ਹੋਮਸਟੇਡ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਜਾਂ
 • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ
 • ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣਾ.

ਕਿਸਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ:

 • ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16 ਸਾਲ ਹੈ.
 • ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ.
 • ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. (ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈ).
 • ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ.
 • ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.
 • ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • ਪਰਵਾਸੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਯੋਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ।
 • ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ:
  1. ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਘਰੇਲੂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋਰਿਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ)
  2. ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋਰਿਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ)
  3. ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੋਰਿਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ),
  4. ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸਿਰਫ ਬਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫਲੋਰਿਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ).

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਮਾਲਕ ਏ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ.

ਡਰਾਈਵਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਰਾਈਵਰ, 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ.

ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਨੋਟ: ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਲੋੜਾਂ:

 • ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਵੋ.
 • ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰੋ.
 • ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ (ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ) ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਰੱਖੋ ਜੇ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ.
 • ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ.
 • ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਵੇਖੋ).
 • ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ.
 • ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

2000 ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਭਾਗ 322.05 , ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਧਾਨ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਕਲਾਸ ਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ. ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕਲਾਸ ਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2000 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ 18 ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ.
 • ਜੇਕਰ ਨਿਰਣਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਪੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ.

ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ. ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ - ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਡ੍ਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਅਸਲ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ (ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ) ਸੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁ primaryਲੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ:

ਮੁੱ IDਲੀ ਪਛਾਣ

 1. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. (ਅਸਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਾਪੀ).
 2. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਯੋਗ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਿਆ ਨਹੀਂ).
 3. ਏਲੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰਸੀਦ ਕਾਰਡ (ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਨਹੀਂ).
 4. ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਿਆ ਨਹੀਂ).
 5. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ -ਪਰਵਾਸੀ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:

ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਛਾਣ

 1. ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
 2. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿ dutyਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਮ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ.
 3. ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.
 4. ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ.
 5. ਗਾਹਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਹੈ.
 6. ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਨਿਰਭਰ.
 7. ਫਲੋਰਿਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵੈਧ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਈਟਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ).
 8. ਫਲੋਰੀਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਰਿਕਾਰਡ.
 9. ਚੋਣਵੇਂ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ (ਡਰਾਫਟ ਕਾਰਡ).
 10. ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਚਐਸਐਮਵੀ 83399, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਾਪੀ) ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ, ਫਲੋਰਿਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ.
 11. ਫਲੋਰੀਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ (ਇੱਕ ਮੁਲੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ).
 12. ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਫਲੋਰਿਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਰਸੀਦ ਦੀ ਕਾਪੀ.
 13. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ I-571.
 14. ਸੰਘੀ ਰੂਪ DD-214 (ਫੌਜੀ ਰਿਕਾਰਡ).
 15. ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ.
 16. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.
 17. ਇੱਕ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
 18. ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪਰਖਕਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ.
 19. ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਡ.
 20. ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ (ਐਚਐਸਐਮਵੀ 71022).
 21. ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.

ਨੋਟ: ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ID ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ. ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.


ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਹੈ.

ਰੈਡਰਜੇਂਟੀਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ / ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸਮਗਰੀ