ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਫਿਕਸ!

Apple Id Verification Keeps Popping Up Iphone

“ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ” ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ ਉੱਤੇ ਭੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਾਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿਓ (ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ) ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ' ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ 'ਜਾਂ' ਸੈਟਿੰਗਜ਼ 'ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਯਕੀਨਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂ “ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ” ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ ਉੱਤੇ ਭੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? , ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? , ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਚੰਗੇ ਲਈ.

ਐਪਲ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੌਪ-ਅਪ ਬਾਕਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਜੇ ਬਾਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ' ਜਾਂ 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ', ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, 'ਓ, ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਦੁਖੀ ਬਾਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ! ”ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਤਸਦੀਕ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਵੱਲ ਜਾ ਐਪਲ ਦਾ “ਮੇਰੀ ਐਪਲ ਆਈਡੀ” ਵੈੱਬਪੇਜ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ. ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੇਖੋਗੇ ਜੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

  • ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ “ਮੇਰੀ ਐਪਲ ਆਈਡੀ” ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ.

ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ “ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ” ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਟੈਪ ਕਰੋ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਕਰੋ — ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ .ਬਾਕਸ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, ਇਹ ਆਮ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਫੋਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਕਲਾਉਡ, ਆਈਟਿesਨਜ਼ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ, ਆਈਮੈਸੇਜ, ਅਤੇ ਫੇਸਟਾਈਮ. ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਨੇਹੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ — ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

ਐਪਲ ਆਈਡੀ: ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ' ਬਾਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਹਾਏ!

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਗਲਤ enteringੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਪਰ ਇਹੀ ਉਹੋ ਹੈ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ payetteforward.com ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਪੇਅਟ ਫਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ,
ਡੇਵਿਡ ਪੀ.