ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?

What Do If You Find Brown Recluse Your Home

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਦੇ ਭੂਰੇ ਮੱਕੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ( ਲੋਕੋਸਸੀਲਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ) ਅਰਚਨੀਡ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਸਿਕਾਰੀਡੇ ਪਰਿਵਾਰ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੱਕੜੀਆਂ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ; ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ 6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ.

ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਰਿਕੁਸੀ ਮੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਕੜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੱਕੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ( ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਕੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ) ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ( ਕੁਝ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ).

ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸੰਕਰਮਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਧਾਰਨ ਹਨ:

ਸਫਾਈ:

ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ' ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੂੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਮੱਕੜੀਆਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ, ਝਾੜੂ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਬਵੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ.

ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ:

ਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਮੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੱਕੜ ਹੀ ਲਿਆਓ ਜੋ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ.

ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.

ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ:

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੱਕੜੀਆਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆ ਸਕਣ. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜੈੱਲ ਕੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ.

ਯੋਜਨਾਬੱਧ flੰਗ ਨਾਲ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:

ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ.

ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੱਕੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇਕਰੋਟਿਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹੈ . ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 15% ਹਮਲੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ. ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗੇ.

ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਪਯੋਗ ਲੇਬਲ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ!

ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਣ

ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਮੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਸਰੀਰ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੀਨੇਟਿਡ ਹੈ, ਸੇਫਲੋਥੋਰੈਕਸ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਕਮਰ' ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ (ਵਾਇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਨ). ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਭੂਰਾ ਟੋਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ.

ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ . ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੇ ਗਏ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਸਲੇਟੀ, ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਹਨ; ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਦੇ ਜੀਨਸ ਦੇ 'ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ' ਵਾਂਗ ਲੋਕੋਸਸੀਲਸ , ਵਾਇਲਨ ਮੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਇੱਕ ਦਿਆਦ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅੱਖਾਂ). ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਇਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹਨ. ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਰਾਕਨੀਡਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ.

ਵਾਇਲਨ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ

ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੱਕੜੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ. ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੱਖਣ -ਪੂਰਬੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਲੌਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕ੍ਰਿਕੇਟ, ਮੱਛਰ, ਮੱਖੀਆਂ, ਕਾਕਰੋਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਇਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ.

ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਚਿਪਚਿਪੇ ਕੋਬਵੇਬ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ.

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੂਰੇ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੱਛਣ ਵਿਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ 'ਲੋਕਸੋਸੇਲਿਜ਼ਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕੋਸਸੀਲਸ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੀਮੋਟੌਕਸਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਕਰੋਟਿਕ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਦੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੱਛਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਚਮੜੀ ਦਾ ਲੋਕਸੋਸੇਲਿਜ਼ਮ. ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਚਮੜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮੜੀਦਾਰ ਲੋਕਸੋਸੇਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਰੇਲਲ ਲੋਕਸੋਸੇਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ . ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਮ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਚੱਕਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਠੰ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਧੱਫੜ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਕੈਦੀ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਨੈਕਰੋਟਿਕ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 14% ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਮੋਟੌਕਸਿਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜਾਂ ਵਿਸਰੇਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ , ਕੀੜੇ -ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰੈਕਨੀਡ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਰੋਗਾਣੂ -ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ, ਬੰਦ ਜੁੱਤੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ. ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਕੂਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰੀ ਭੂਰੇ ਰਿਕੁਸੀ ਮੱਕੜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ.


ਜੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੱਕੜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਜੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ.

ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਸ ਪੈਕ ਲਗਾਉ.

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਟਲਾਈਨ ਜ਼ਹਿਰ ਕੇਂਦਰ: 1-800-222-1222

ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ

ਸਮਗਰੀ